Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σοκολατόπαιδα ουδέτερο