Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκέψεις θηλυκό