Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σημεία ουδέτερο

  1. σημείο, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού