Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος μετοχήςΕπεξεργασία

σημασμένη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία