Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σεξουαλική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία