Ετυμολογία

επεξεργασία
σενζάτον < σένζον / σένζος < σέσσος < λατινική sessus[1]

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

σενζάτον αρσενικό

  • (νόμισμα) νόμισμα των αρχών του 10ου αιώνα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας με τον Χριστό να κάθεται σε θρόνο [2][1]
    ※  Ταύτας δὲ Βασίλειος ὁ ἀοίδιμος λαβὼν τὴν βασιλείαν καὶ καταλαβὼν ἔτι ἀλυμάντους ἀνεκαλέσατο, καὶ τὸ νῦν σενζάτον καλούμενον χαραχθῆναι ἐκελεύσατο (Συνεχισταί Θεοφάνους, 11ος αιώνας)[1]

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. 1,0 1,1 1,2 Laurent V. Τὸ σενζάτον, nom de monnaie byzantine au Xe siècle. In: Revue des études byzantines, tome 12, 1954. σελ. 195, σελ. 193-197.persee.fr
  2. Sophocles, Evangelinus Apostolides (1983). Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods. Georg Olms Verlag. ISBN 978-3-487-40680-0, σελ. 984

  Μεταφράσεις

επεξεργασία