Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σειριακή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία