Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σειριακή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία