Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σειραϊκή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία