Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σεβαστή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία