Δείτε επίσης: πρώτα

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

πρῶτα