Δείτε επίσης: Πρώτη

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

πρώτη

Δείτε επίσης

επεξεργασία