Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

προϊόντος

  1. γενική ενικού, αρσενικού γένους του προϊών
  2. γενική ενικού, ουδέτερου γένους του προϊών

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

προϊόντος ουδέτερο