Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

προσωπογραφίες

  1. προσωπογραφία, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού