Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

προσφωνήσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος προσφωνώ
  2. θα προσφωνήσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος προσφωνώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

προσφωνήσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του προσφώνηση