Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

προσκυρώσεις θηλυκό