Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

προσθήματα ουδέτερο