Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

προθυμοποιούμαι < ελληνιστική κοινή προθυμοποιέομαι / προθυμοποιοῦμαι ((σημασιολογικό δάνειο) γαλλική s'empresser[1] [2])

  Ρήμα επεξεργασία

προθυμοποιούμαι

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  1. προθυμοποιούμαι - Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (1998) του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη (συντομογραφίες-σύμβολα). Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
  2. προθυμοποιούμαιΧαραλαμπάκης, Χριστόφορος (επιμέλεια) (2014). Χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.  (ψηφιοποιημένη έκδοση από το 2023, συντομογραφίες-σύμβολα)