Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

προθετικοί αρσενικό

Ομώνυμα / Ομόηχα επεξεργασία