Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

προθετική θηλυκό

Ομώνυμα / Ομόηχα επεξεργασία