Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ποσότητες θηλυκό