Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

πολύτιμη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία