Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

πληθωρική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία