Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πλακίδια ουδέτερο