Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

πιεζοηλεκτρική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία