Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

πιεζοηλεκτρική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία