Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πεζότητες θηλυκό