Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

παρακινδυνευτικά < παρακινδυνευτικός +

  Επίρρημα επεξεργασία

παρακινδυνευτικά

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

παρακινδυνευτικά