Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

παράλληλη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία