Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

παράκουη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία