Δείτε επίσης: πάθει

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

πάθη ουδέτερο