Δείτε: ούλος, οὗλος, οὕλος, οὗλλος, ούλλος, οὖλος, οὖλον, -ουλός

  Ετυμολογία 1

επεξεργασία
οὖλος < (κληρονομημένο) ιωνική διάλεκτος οὖλος, αρχαία ελληνική ὅλος → και δείτε τις παρατηρήσεις και τις Πηγές στο οὗλος

  Επίθετο

επεξεργασία

οὖλος

  Ετυμολογία 2

επεξεργασία
οὖλος < (κληρονομημένο) αρχαία ελληνική οὖλον (το ούλο) με μεταπλασμό κατάληξης -ος

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

οὖλος ουδέτερο

Κλιτικοί τύποι

επεξεργασία
  • οὔλη (πληθυντικός ουδέτερου)

Συγγενικά

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία
  Ετυμολογία 1

επεξεργασία
οὖλος < ὅλος, με ... κατά τα ιωνικά • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Επίθετο

επεξεργασία

οὖλος

  Ετυμολογία 2

επεξεργασία
οὖλος <

ζητούμενο λήμμα


  Ετυμολογία 3

επεξεργασία
οὖλος <

ζητούμενο λήμμα