Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

οργανοληπτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία