Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

ομαδοποιήσεις

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος ομαδοποιώ
  2. θα ομαδοποιήσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος ομαδοποιώ

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

ομαδοποιήσεις θηλυκό

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του ομαδοποίηση