Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ολοκληρωτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία