Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ολίγου

  1. ολίγος, στη γενική του ενικού
  2. ολίγο, στη γενική του ενικού