Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

οθωμανική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία