Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

οθωμανική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία