Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

οθωμανικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία