Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

οθωμανικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία