Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ξεχωριστή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία