Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ξεχωριστή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία