Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

νομοθετώ < νομοθέτης

  Ρήμα επεξεργασία

νομοθετώ

  Μεταφράσεις επεξεργασία