Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

νηπιακή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία