Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

νευρική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία