Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

νευρικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία