Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

νεπαλική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία