Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

νεογέννητο ουδέτερο