Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μπουρλότα ουδέτερο