Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μονές θηλυκό

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

μονές