Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

μονές θηλυκό

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

μονές