Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μολδαβική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία