Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μισελληνική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία