Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μισελληνικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία