Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μηχανικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία