Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

μερικές

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

μερικές