Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίαςΕπεξεργασία

μερικές

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μερικές