Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίαςΕπεξεργασία

μερικές

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μερικές